Sve o Evropi u EU

Evropskа unijа (EU) je ekonomski i politički sаvez 27 evropskih zemalja. Početak saradnje datira od pedesetih godina prošlog veka, kada je šest država (Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg) osnovalo Evropsku zаjednicu zа ugаlj i čelik (ECSC) i Evropsku ekonomsku zаjednicu (EEZ) (EEC).

Evropskа unijа (EU) je ekonomski i politički sаvez 27 evropskih zemalja. Početak saradnje datira od pedesetih godina prošlog veka, kada je šest država (Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg) osnovalo Evropsku zаjednicu zа ugаlj i čelik (ECSC) i Evropsku ekonomsku zаjednicu (EEZ) (EEC).


Naziv „Evropska unija“ je uveden nakon usvajanja Mastrihtskog ugovora, 1993. godine. Lisabonski ugovor, ratifikovan 2009. godine, razjasnio je koje nadležnosti pripadaju EU. U međuvremenu, Evropskа unijа se proširila kroz nekoliko talasa (1973, 1981, 1986, 1995, 2004 i 2007) i gotovo sve zemlje u Evropi su se pridružile Evropskoj uniji. Srbija, kao i ceo region zapadnog Balkana, ima evropsku perspektivu.

Ugovori za budućnost: EU je nastala kroz seriju ugovora među državama članicama. Prvi od njih potpisan je u Rimu 1957. godine, kada je formirana Evropska ekonomska zajednica (EEC). Sledili su ostali važni ugovori: Jedinstveni evropski akt (1986.), Mastrihtski ugovor (1992), Amsterdamski ugovor (1997), Ugovor iz Nice (2001) i Lisabonski ugovor (2007). Nacrt ustava izrađen je 2003. sa ciljem da zameni sve dotadašnje ugovore kao jedini konstitutivni pravni akt. S obzirom na to da nije usvojen, zamenio ga je Lisabonski ugovor, koji su do 2009. godine ratifikovale sve države članice.


O ČEMU SE ODLUČUJE NA NIVOU EU?

Standardna procedura odlučivanja u EU poznata je pod nazivom saodlučivanje. To znači da neposredno izabrani Evropski parlament mora da donese pravo EU zajedno sa Savetom Evropske unije (koji čine predstavnici vlada 27 država članica EU). Evropska komisija kreira i primenjuje zakone EU i politike koje se bave oblastima kao što su razvojna pomoć, konkurencija, trgovina i poljoprivredna politika. Ove politike utiču na brojne oblasti života. U oblasti ekonomske politike, EU je odgovorna za evro, spoljnu trgovinu EU, unutrašnje tržište, politiku konkurencije i za budžet EU. Takođe je odgovorna za različite fondove EU, uključujući Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP) i Zajedničku ribarsku politiku (CFP).

EU utiče i na druge oblasti, uključujući pravosuđe, spoljnu politiku, socijalnu politiku, zdravstvo, životnu sredinu. Međutim, mnoge odluke se donose na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, npr. kulturna politika. Tu se postupa u skladu sa idejom supsidijarnosti. To znači da Evropska unija ne preduzima nikakve korake (osim o pitanjima za koja je jedina nadležna) izuzev u slučaju kada su mere EU delotvornije od mera na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.


Izvor: http://euinfo.rs
Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget