Da li znate šta znači Bona fide?

Termin označava osobu koja prilikom sklapanja pravnih ugovora ili obavljanju pravnog čina veruje da postupa pošteno i u skladu sa pravnim poretkom ili u najgorem slučaju nije svesna svog protivpravnog postupka.

Bona fide (latinski: bona fides — dobra vera) latinski je termin koji znači u dobroj veri, dobronamerno ili u dobroj nameri nešto reći ili uraditi. Termin označava osobu koja prilikom sklapanja pravnih ugovora ili obavljanju pravnog čina veruje da postupa pošteno i u skladu sa pravnim poretkom ili u najgorem slučaju nije svesna svog protivpravnog postupka.  


Pojavila se u rimskom pravu, shvaćenog kao načelo savesnosti i poštenja, vezana za uređivanje odnosa Rima sa drugim gradovima i rimskih građana sa strancima, a razvila se u kanonskome. Prvo poznato korišćenje reči Bona fides u definisanom smislu je nastalo 1665. godine.  

Krajem 19-tog veka u modernom pravu se proširuje u vidu teorije pri zaključivanju i izvršenju ugovora. 

Nema mnogo pravnih instituta koji su prošli kroz toliko različite faze u razvoju kao što je slučaj sa načelom bona fides. Ovo pravno načelo, jedno od najznačajnijih i najšire tumačenih, ne samo u rimskom pravu, nego i u modernim građanskim zakonicima i pozitivnim evropskim pravnim sistemima, formulisano je pretežno kao načelo savesnosti i poštenja.

Moglo bi se čak reći da bona fides prožima svojim duhom čitav sistem obligacionog prava uopšte, dok kod ugovora o prodaji zauzima naročito istaknuto mesto. Uprkos bogatoj istoriji ovog instituta, na neka važna pitanja do danas nisu dati adekvatni odgovori.

Aristotel je rekao:
Očigledno je da, ukoliko pisani zakon protivureči našem slučaju, treba pribegavati opštem zakonu koji je saglasniji sa pravičnošću i pravdom, s obrazloženjem da sudska formula, suditi po svojem najboljem razumevanju, znači da se ne valja pridržavati samo pisanih zakona.


Izvor: merriam.com

Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget