Jezička skala A1-C2

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. godine. Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge). Glavni cilj je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Zahvaljujući ovom okviru stvoren je temelj za sastavljanje nastavnih planova, programa i materijala za učenje, kao i za ocenjivanje jezičkih kompetencija. Pored evropskih zemalja, ovi standardi su se proširili i na ostale delove sveta, kao npr. Kolumbiju i Filipine, a dostupni su na 39 jezika, između ostalih na arapskom, kineskom i japanskom. Jedan od temeljnih dokumenata ovog okvira je Evropski jezički portfolio koji se sastoji iz tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

Ako ste u poslednjih nekoliko godina želeli da upišete kurs stranog jezika ili ste se raspitivali o uslovima studiranja ili zaposlenja u inostranstvu, verovatno ste primetili da je nivo znanja stranog jezika predstavljen u vidu skale od A1 do C2. Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja.


Ova skala je rezultat više od dve decenije istraživanja i deo je smernica Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Zahvaljujući njoj moguće je porediti testove i poznavanje stranih jezika prevazilazeći jezičke i državne barijere.

 Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. godine.  Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge). Glavni cilj je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Zahvaljujući ovom okviru stvoren je temelj za sastavljanje nastavnih planova, programa i materijala za učenje, kao i za ocenjivanje jezičkih kompetencija.

Pored evropskih zemalja, ovi standardi su se proširili i na ostale delove sveta, kao npr. Kolumbiju i Filipine, a dostupni su na 39 jezika, između ostalih na arapskom, kineskom i japanskom. Jedan od temeljnih dokumenata ovog okvira je Evropski jezički portfolio koji se sastoji iz tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.


CEF ne nudi samo skalu znanja stranih jezika, nego i detaljnu analizu komunikativnih konteksta, tema, zadataka i ciljeva, kao i detaljne opise kompetencija na koje se oslanjamo pri komunikaciji. Zbog ovoga se CEF sve više koristi u obrazovanju nastavnika jezika, reformama nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i razvijanju nastavnih materijala, a šest referentnih nivoa se sve više priznaju kao evropski standard za utvrđivanje nečijeg poznavanja stranog jezika.


Izvor: http://www.stipendijezastudente.com

Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget