O menadžmentu u muzici

Menadžment je jedan od faktora koji određuje uspešnost poslovanja svake organizacije, uključujući i delatnosti u oblasti umetnosti, bez obzira na to da li je reč o pozorištima, muzejima, plesnim grupama, individualnim muzičarima ili operskim kućama.

Menadžment  je jedan od faktora koji određuje uspešnost poslovanja svake organizacije, uključujući i delatnosti u oblasti umetnosti, bez obzira na to da li je reč o pozorištima, muzejima, plesnim grupama, individualnim muzičarima ili operskim kućama.


U poslednjih desetak godina menadžment tehnologija se menja i sve više se bazira i na neočekivano dobrim rezultatima naučnih i elektronskih istraživanja. 

Raznim tehnikama ispitivanja putem usmerenog intervjua, pojedinačnim ili onlain anketama, dolazi se do direktnih podataka o najinteresantnijim detaljima, posebno u oblasti menadžmenta u muzici, o čemu će ovde biti više reči. Intervjui se obavljaju sa direktorima i zaposlenim koje se bave organizovanjem muzičko-scenskih umetnosti (pojedinačno i festivalski).

Menadžment u muzičko-scenskoj umetnosti zavisi i od drugih promena u spoljašnjim uslovima kao što su: tranzicija, promena načina finansiranja, nove tehnologije, dolazak novih umetnika i sl. 

Dostignut nivo razvoja sredine u oblasti organizovanja muzičko-scenskih delatnosti govori nam o očiglednom zaostatku u organizacionom modeliranju u odnosu na npr. austrijsku umetničku scenu. Nužno je promeniti društvene i organizacione  uslove u kojima se promišlja izmena okolnosti u oblasti muzičko-scenskih umetnosti. Promena organizacionih uslova je jedan od ključnih faktora sveukupnih promena, pa i onih u sferi kulture.

Jedan od prioriteta  u rešavanju problema u Srbiji je svakako  edukacija na svim nivoima, ali  i decentralizacija (demetropolizacija) kulture i umetnosti počevši još od osnovne škole. 

Umetničko obrazovanje obezbeđuje učenicima i studentima uvid u posebne veštine, kao i otvorenost prema promenama, kulturama i timski rad, koje se može preneti na druga polja koja se zasnovaju na znanju i kreativnosti.

U Beogradu, školuje se  oko 30% učenika cele Srbije, i zato je potrebno posebno obratiti pažnju na deo obrazovanja iz kulture. Sinergijom između obrazovanja i kulture, posebno umetnosti, bavi se Evropska unija kroz svoje komisije za kulturu i razne muzičke radionice. Smatra se da je ova veza značajna jer pomaže mladima da obogate svoj kulturni život. 


Menadžeri i organizacije

Bez vrhunski obrazovanih menadžera nema nastupa na svetskom tržištu, nema plasiranja naših umetnika kao vrhunskog izvoznog “brenda”, a ni poboljšavanja kulturne situacije na domaćem terenu.

Zato je potrebno da direktori agencija koji se bave organizacijom festivala, ali i ostali članovi upravnih struktura, imaju znanje iz oblasti menadžmenta u kulturi.


Kako do uspeha?

Stari Grci kažu: " Država je onoliko dobra koliko i muzika u njoj."

Prema tome, svaka država bi trebalo da mnogo ulaže u pravu, kvalitetnu muziku, jer muzika ima neslućenu moć i uticaj na sve nas. Muzika je deo našeg svakodnevnog života!


Autor: NIkola V.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget