Pre nego što stanete pred šalter fakulteta koji hoćete da upišete i da predate Vaša dokumenta, dobro razmislite koji je pravi fakultet za vas ...

Na srpskom obrazovnom prostoru od prošle školske godine pojavio se još jedan fakultet sa novim studijskim programom iz informacionalnih tehnologija, čija delatnost unapređuje i proširuje ponudu u visokom obrazovanju. Tim povodom razgovaramo sa profesorom dr Milijom Bogavcem, vlasnikom i osnivačem Poslovnog i pravnog fakulteta u Beogradu. ....

Na srpskom obrazovnom prostoru od prošle školske godine pojavio se još jedan fakultet sa novim studijskim programom iz informacionalnih tehnologija, čija delatnost unapređuje i proširuje ponudu u visokom obrazovanju. Tim povodom razgovaramo sa profesorom dr Milijom Bogavcem, vlasnikom i osnivačem Poslovnog i pravnog fakulteta u Beogradu. ....


Profesore Bogavac, Poslovni i pravni fakultet u Beogradu, sa sedištem u Knez Mihajlovoj ulici broj 33, čiji ste Vi osnivač, odskora je akreditovao novi studijski program iz informacionih tehnologija. Koje su osnovne karakteristike sadržaja studijskog programa Informacione tehnologije koje bi Vi posebno istakli?

Od prošle školske godine, našu ponudu proširili smo i osnovnim akademskim studijama iz Informacionalnih tehnologija (240 ESPB), kao i master akademskim studijama iz Informacionalnih tehnologija (60 ESPB). Po završetku osnovnih studija iz Informacionalnih tehnologija student dobija zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema, a po završetku master studija, titulu master informacionih tehnologija i sistema. Profesori koji su angažovani u nastavi imaju veoma zavidne reference koje garantuju brzu afirmaciju i dobre rezultate studiranja.

Fakultet je akreditovan za izvođenje nastave iz IT oblasti od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, kao i za oblast naučno-istraživačke delatnosti od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. 

Kada se radi o privatnim fakultetima, često se mogu čuti zamerke da su kod nas do sada osnivani fakulteti uglavnom u oblasti društvenih nauka. Profesore Bogavac, kakvo je Vaše mišljenje o tome?

Činjenica je da su materijalni troškovi osnivanja i funkcionisanja fakulteta u oblasti društvenih nauka znatno manji u odnosu na fakultete iz fundamentalnih naučnih oblasti kao što su medecina, gradjevinarstvo, rudarstvo i slično, gde je nastavna baza mnogo složenija. U praksi, nažalost,  još uvek nisu u dovoljnoj meri razvijeni oblici kreditiranja i javnog obezbedjenja sredstava za osnivanje i rad privatnih fakulteta. Mi smo se opredelili za društvene nauke jer smo u toj oblasti mogli da okupimo veoma kvalitetan nastavni kadar.   


Profesore Bogavac, da li ipak, po Vašem mišljenju, postoji neka vidljiva razlika između privatnih i državnih fakulteta?

Većina studenata u tom pogledu rukovodi se nekim ustaljenim mišljenjem da je kriterijum ispitivanja i ocenjivanja mnogo lakši na privatnim, nego na državnim fakultetima. Mislim da je takav pogled pogrešan. Privatni fakulteti su, čini se, dosta fleksibilniji u odabiru nastavnih sadržaja i programa studiranja, uvođenju prakse u nastavi i uopšte promenama ustaljenih načina izvođenja nastave i obavljanja ispita. Otuda je i moguće, na prvi pogled, zaključiti da postoji lakši način ocenjivanja, pri čemu se ustvari praktično radi o upotrebi prikladnijih oblika provere znanja. Međutim, suštinska razlika u kvalitetu nastavnih programa i njihove praktične primene u praksi, trebalo bi da se ogleda u načinima povezivanja matičnih fakulteta sa privrednim i drugim organizacijama kojima su potrebni kadrovi koji završavaju studije. To znači da prednost imaju oni fakulteti koji se povezuju sa privredom, koji u toj saradnji zajedno utvrđuju programe i sadržaje studija, i čiji su studenti po diplomiranju u povoljnijem položaju jer ih, najčešće, odmah očekuje i odgovarajuće zaposlenje.


Kakav je, po Vama, položaj studenata u komunikaciji sa upravom fakulteta i kakvi su opšti uslovi studiranja na Vašem fakultetu?

Fakultet vrši stalnu komunikaciju između zaposlenih i studenata, trudeći se da prepozna koje su njihove potrebe i želje, i da na toj osnovi unapređuje metode rada kako bi studentima pružili najkvalitetnije znanje i iskustvo u oblasti visokog obrazovanja. U cilju obezbeđenja kvalitetnih uslova rada studenata Fakultet je obezbedio adekvatan broj slušaonica, laboratorija, biblioteku, odgovarajuću stručnu literaturu, i nastoji da tehnička oprema bude funkcionalna i dostupna studentima u okviru nastavnih programa i aktivnosti. Naša lokacija koja se nalazi takoreći u srcu Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, predstavlja poseban izazov za sve naše studente i saradnike, dobijajući poseban značaj i respektabilnost u odnosu sa sličnim institucijama. Nadamo se da će nova generacija studenata koju upišemo ove godine imati prilike da se uveri u naše kvalitete i prednosti.


Autor: Redakcija Magazina Evropa na dlanu

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget