Bez prekonormnog rada za vreme raspusta?!

Na taj način kažnjeni su ljudi koji obavljaju ponekad i naturen im posao iz određenog predmeta, jer škola nije mogla obezbediti stručnu nastavu iz istog i, iako su im prekonormni časovi raspoređeni do kraja školske godine (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, čl. 160., stav 8), a ne i nastavne, što drugim rečima znači i za vreme raspusta.

Nakon isplate drugog dela decembarske zarade, ovom sindikatu obratilo se više naših članova koji su ukazali na to da im je prilikom isplate tog dela zarade ukinut deo zarade, odnosno dodatka na platu koji se tiče prekonormnog rada, sa obrazloženjem da je to zahtevano iz školskih uprava – od strane lica nadležnih za školske finansije i to usmeno, a pod ucenom da u protivnom neće biti isplaćene plate i za ostale zaposlene koji nemaju prekonormni rad.


Iako je izostao bilo kakav pismeni trag po tom nalogu i tumačenje, ljudi zaduženi za isplate listom su se pozivali na član 22. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, kao i na usmene naloge viših organa prosvetnih vlasti koji, navodno, tumače pomenuti član 22., odnosno njegov stav 3.: „U slučajevima rada preko pune norme, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, plata se uvećava po času, a vrednost časa se izračunava tako što se ukupna plata zaposlenog podeli sa mesečnim brojem časova redovne nastave“ da se plata uvećava samo po održanom času, a kako ni redovni, ni prekonormni časovi se ne drže u vreme raspusta, onda ovi drugi ne mogu biti ni plaćeni.

Napominjemo da se očigledno radi o proizvoljnom tumačenju PKU, jer, koliko znamo, sve ono što nije napisano, ni ne podrazumeva se, pa tako podvlačimo da se plata zaposlenom i u slučaju prekonormnog rada mora isplatiti u skladu sa ugovorom o radu, odnosno utvrđenom godišnjom i mesečnom normom i nije moguće, bar u ovom slučaju, plaćati prekonormni rad samo za vreme redovne nastave, jer ako bi primenili isti princip i na časove redovne nastave, kao i na časove prekonormne nastave, tek onda bi se našli u velikom problemu – zaposleni bi u svakom mesecu imali različitu platu, a u nekim mesecima pola ili manje od pola plate, jer jednostavno u poslednjim mesecima nastavne godine odlaze i mali i veliki maturanti i potpuno se menja struktura radnog vremena. 

U tom slučaju bilo bi neophodno svaki mesec obračunavati realizaciju i jednih i drugih časova, voditi paralelne liste održanih časova redovne nastave i održanih časova prekonormne nastave za zaposlene, a to bi urušilo postojeći sistem koji je i uveden zato da bi se ljudima u nedeljnu i mesečnu normu „na mala vrata“ ugurao poneki čas više, koji je „pojeden“ godišnjom normom, a da ne pričamo koliko bi to narušilo famozne kvote za zarade koje su, navodno, probijene i zbog kojih je i upućen nalog direktorima, odnosno obračunskim radnicima da skinu dodatak na prekonormni rad, što su neki uradili, drugi delimično, a treći nisu, pri čemu su im plate prošle, jer te škole nisu izašle iz planiranih kvota. Kao da su kvote za prosvetne vlasti ono što su krave u Indiji i kao da su samo prekonormni časovi uzrok toga, a ne prava, ali i lažna bolovanja, sve više prisutna, koja onda poskupljuju radno mesto, kao uostalom i neke druge neplanirane okolnosti, koje mogu usloviti probijanje famoznih kvota.

Na taj način kažnjeni su ljudi koji obavljaju ponekad i naturen im posao iz određenog predmeta, jer škola nije mogla obezbediti stručnu nastavu iz istog i, iako su im prekonormni časovi raspoređeni do kraja školske godine (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, čl. 160., stav 8), a ne i nastavne, što drugim rečima znači i za vreme raspusta. Drugim rečima, tumačenje da se plata zaposlenom uvećava samo po održanom prekonormnom času ne stoji i ne može se tako ni tumačiti, već mu mora biti isplaćen sav prekonormni rad u skladu sa nedeljnom, mesečnom i godišnjom normom za tu školsku godinu. Onog momenta ako dođe do izmene PKU ili nekog člana Zakona, stvar može i da se promeni. Ali kako sada stvari stoje, po našem mišljenju, škole su oštetile svoje zaposlene kojima su uvele i koji su pristali na rad preko pune norme časova.

Ne možemo ni ovom prilikom da preskočimo ni činjenicu da bi sve promene u visini plate, naknade plate i drugih primanja zaposlenih u školi trebalo da prati i pismeno obrazloženje zbog čega im je i zašto plata umanjena, što je i ovom prilikom izostalo. U očekivanju da će se ispraviti učinjeno i kolegama sa prekonormnim radom isplatiti ono što im pripada, Sindikat obećava da će im pružiti svu pomoć da to pravo i ostvare ukoliko to ne isprave same škole koje su i donele odluke o umanjenju zarade za vreme raspusta. Tim pre što bi umanjenje januarske zarade moglo biti i veće, pošto je, ničim izazvan, pokrajinski sekretar produžio raspust za još 7 dana u januaru od prvobitno utvrđenog kalendara rada.


Autor: prof. Hadži Zdravko M. Kovač,
Izvor: http://www.nsprvojvodine.org.rs

Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget