Poslovni i Pravni fakultet - Nove studije prava u Beogradu

Poslovni i pravni fakultet, koji se nalazi u sastavu Univerziteta “Union-Nikola Tesla” iz Beograda, u svom dosadašnjem radu ostvarivao je studije iz poslovnog menadžmenta, na osnovnim akademskim studijama, i informatičkog menadžmenta i industrijsko-ekonomskog menadžmenta, na master studijama. Od ove godine, promenom naziva i uvođenjem novih studijskih programa, našu ponudu proširili smo i osnovnim akademskim studijama iz prava (240 ESPB), i master akademskim studijama iz poslovnog prava (60 ESPB). Po završetku osnovnih studija iz prava student dobija zvanje diplomirani pravnik, a po završetku master studija titulu master prava. Studijski program Pravo akreditovan je odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na osnovu koje smo dobili i dozvolu za rad.

Savremeni društveno-ekonomski odnosi sve jasnije ističu činjenicu da je “znanje moć”, čime se pred proces obrazovanja postavljaju sve veći zahtevi ka boljom i sadržajnijom edukacijom. Obrazovanje mladih generacija, ali i stručno usavršavanje cele radno aktivne populacije, predstavlja jednu od najvažnijih delatnosti koja je usmerena ka unapređenju privrede i nacionalne ekonomije uopšte, a time i stvaranju opštih uslova za bolji i kvalitetniji život svakog pojedinca. U tom smislu, ove godine, na našem obrazovnom prostoru, pojavio se novi fakultet sa veoma aktuelnim studijskim programom i sa ciljem unapređenja i proširenja ponude visokog obrazovanja. Naziv ovog fakulteta je “Poslovni i pravni fakultet” sa sedištem u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33. Tim povodom razgovaramo sa dr Milijom Bogavcem, profesorom ekonomije na ovom fakultetu.


Profesore Bogavac, Vaš fakultet je odskora akreditovao nove studijske programe. U čemu se sastoje ove najnovije promene u organizaciji i sadržaju obrazovnog programa koji ostvarujete?

Poslovni i pravni fakultet, koji se nalazi u sastavu Univerziteta “Union-Nikola Tesla” iz Beograda, u svom dosadašnjem radu ostvarivao je studije iz poslovnog menadžmenta, na osnovnim akademskim studijama, i informatičkog menadžmenta i industrijsko-ekonomskog menadžmenta, na master studijama. Od ove godine, promenom naziva i uvođenjem novih studijskih programa, našu ponudu proširili smo i osnovnim akademskim studijama iz prava (240 ESPB), i master akademskim studijama iz poslovnog prava (60 ESPB). Po završetku osnovnih studija iz prava student dobija zvanje diplomirani pravnik, a po završetku master studija titulu master prava. Studijski program Pravo akreditovan je odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na osnovu koje smo dobili i dozvolu za rad.


Vaš fakultet nije nov na našem obrazovnom prostoru. Koje osobine i karakteristike studija možete da označite kao značajne po kojima je Vaš fakultet prepoznatljiv, a koje ga preporučuju u odnosu na zainteresovane subjekte?

Fakultet u skladu sa modernim tendencijama u obrazovanju, primenjuje savremene sisteme kvaliteta i modele studiranja, a sve u cilju unapređenja postojećeg obrazovnog procesa. Trudimo se da razvijemo kvalitetne i moderne studijske programe, koji podstiču kreativnost i sposobnost studenata, i pružaju im znanje koje omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva, Pored toga, sistem upravljanja kvalitetom u oblasti visokog obrazovanja trebalo bi da omogući međusobno upoređivanje visokoškolskih institucija i programa, kao i lakše priznavanje akademskih kvalifikacija. Smatramo da je budućnost u permanentnoj modernizaciji i usklađivanju studijskih programa sa dinamičnim potrebama poslovnog okruženja. Cilj nam je da fakultet postane međunarodno priznato mesto za sticanje znanja iz multidisciplinarnih naučnih oblasti, a svoju viziju bazira na poboljšanju edukativnog sistema primenom etičkih principa i profesionalizma nastavnog kadra. Elementi sistema menadžmenta kvaliteta podržavaju proces međunarodne saradnje fakulteta sa obrazovnim institucijama u inostranstvu i regionu, i doprinose stalnom usavršavanju nastavnog kadra.


Profesore Bogavac, da li se na Vašem fakultetu izučava samo teorijska nastava u okviru akademskih studija, ili Vaši student mogu očekivati i realizaciju praktične nastave i primenu stečenih teorijskih znanja u praksi?

Fakultet prikuplja informacije od diplomiranih studenata i institucija sa kojima sarađujemo, a kod kojih naši studenti obavljaju stručnu praksu, vršeći analizu i samovrednovanje u cilju planiranja strategije razvoja. Na taj način želimo da zadržimo zavidnu poziciju koju trenutno imamo na tržištu obrazovanja. Paralelno sa ovim aktivnostima, uspostavljamo nove, i jačamo postojeće odnose saradnje, radi omogućavanja realizacije stručne prakse i studijskih programa u državnim organima i organizacijama (poreska uprava, uprava carina i dr.), organima teritorijalne autonomije, organima lokalne samouprave, kao i svim vidovima javnih službi, gde god je to moguće. Jačanje ove saradnje pored proširenja baze za realizaciju stručne prakse svakako doprinosi i podizanju ukupnog kvaliteta nastavnog procesa, kao i angažovanju stručnjaka iz prakse, a time i stvaranju uslova za brzo zapošljavanje naših studenata po završetku studija.


Kakav je, po Vama, položaj studenata u komunikaciji sa upravom fakulteta i kakvi su opšti uslovi studiranja na Vašem fakultetu?

Fakultet vrši stalnu komunikaciju između zaposlenih i studenata, trudeći se da prepozna koje su njihove potrebe i želje, i da na toj osnovi unapređuje metode rada kako bi studentima pružili najkvalitetnije znanje i iskustvo u oblasti visokog obrazovanja. U cilju obezbeđenja kvalitetnih uslova rada studenata Fakultet je obezbedio adekvatan broj slušaonica, laboratorija, biblioteku, odgovarajuću stručnu literaturu, i nastoji da tehnička oprema bude funkcionalna i dostupna studentima u okviru nastavnih programa i aktivnosti. Naša nova lokacija koja se nalazi takoreći u srcu Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, predstavlja poseban izazov za sve naše studente i saradnike, dobijajući poseban značaj i respektabilnost u odnosu sa sličnim institucijama. Nadamo se da će nova generacija studenata koju upišemo ove godine imati prilike da se uveri u naše kvalitete i prednosti. Hvala.


Autor: N.Č.V.
EVROPA NA DLANU
Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget