Duplirati broj IT stručnjaka

Planovi IT saveta su da pojača preduzetništvo i da pomogne firmama da postignu veći izvoz svojih usluga, sa sadašnjih 410 miliona evra na a 1,5 milijardi evra godišnje. Jedan od načina da se to ostvari je povećanje kapaciteta obrazovnih institucija, kako bi više kadrova bilo na tržištu. U ovom trenutku Srbiji je potrebno oko 15 hiljada IT stručnjaka.


U okviru priprema za realizaciju Akcionog plana ministarskog tima Vlade Republike Srbije za podsticaj razvoja IT sektora pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje Vesna Mandić razgovarala je sa dekanima 15 tehničkih fakulteta. Prethodno se Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratilo fakultetima koji obrazuju IT stručnjake kako bi razmotrili mogućnost povećanja broja studenata na tim studijskim programima. Na sastanku je diskutovano o  glavnim preprekama koje se odnose na nastavni kadar, ograničenja u zapošljavanju i raspoloživim prostornim kapacitetima, neophodnim za proširenje dozvole za rad i predstojeće akreditacije.


Ministarski tim Vlade Republike Srbije za podsticaj razvoja IT sektora  pripremio je Akcioni plan za narednih 5 godina. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  jedan je od partnera u implementaciji Akcionog plana, pre svega u povećanju broja IT stručnjaka kroz procese formalnog i neformalnog obrazovanja i jačanja ljudskih resursa.

U ovom trenutku Srbiji nedostaje čak 15.000 IT stručnjaka. Zato je jedan od ciljeva je dupliranje broja obrazovanih stručnjaka za IT sa sadašnjih 1.500 na 3.000 godišnje sa  fakultetskim, osnovnim ili master, kvalifikacijama.

Vlada Republike Srbije će u 2017. godini  izdvojiti oko 9 miliona evra za tri strateške mere. Prva mera je pokretanje istraživačkog fonda za profesore i saradnike na fakultetima za razvoj studijskih programa IT, ali za njihovu realizaciju na konceptu dualnog obrazovanja. Stručnjaci iz IT industrije uključiće se u nastavni proces, pre svega u cilju prenosa stručnih znanja i veština studentima, kao i podršku u realizaciji stručne prakse. To se pre svega odnosi na svršene studente tehničkih fakulteta koji rade u preduzećima i koji žele da se angažuju kao saradnici u nastavi i predavači na svojim matičnim fakultetima. Za ovu meru je opredeljeno 900 000 evra u 2017. godini.

Druga strateška mera je podrška povećanju upisnih kvota na ovim fakultetima i pomoć pri akreditaciji uz obezbeđenje fonda od 400 000 evra.

I na kraju, treća mera se odnosi na unapređenje infrastrukture za državne fakultete kroz ulaganje od 8 miliona evra u 2017. godini za privođenje nameni dve kasarne u Novom Sadu i Nišu za fakultete u tim univerzitetskim centrima. Takođe, intenzivno se radi na iznalaženju slobodnih prostornih kapaciteta koji će biti dodeljeni fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Čačku.

Planovi IT saveta su da pojača preduzetništvo i da pomogne firmama da postignu veći izvoz svojih usluga, sa sadašnjih 410 miliona evra na a 1,5 milijardi evra godišnje. Jedan od načina da se to ostvari je povećanje kapaciteta obrazovnih institucija, kako bi više kadrova bilo na tržištu. U ovom trenutku Srbiji je potrebno oko 15 hiljada IT stručnjaka.


Izbor: http://www.mpn.gov.rs/
Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget