STUDIRANJE U FRANCUSKOJ

Pored bogate istorije, kulture i umetnosti, Francuska je poznata i po odličnom obrazovnom sistemu. Jedna od odlika francuske obrazovne tradicije je i činjenica da u Francuskoj studira veliki broj studenata iz celog sveta. Naime, još od srednjeg veka i osnivanja Sorbone, jednog od najstarijih i najpoznatijih evropskih univerziteta, studentima iz drugih zemalja su širom otvorena vrata da u Francuskoj pohadjaju studije, naročito u oblastima teologije, medicine i prava. O statusu Francuske, kao zemlje kvalitetnog obrazovanja, dovoljno govori i činjenica da iz SAD-a, dakle zemlje koja ima odlične i širom sveta poznate univerzitete, sve više studenata dolaze na studije u Francusku zbog mnogih prednosti koje imaju na studijama.


Pored bogate istorije, kulture i umetnosti, Francuska je poznata i po odličnom obrazovnom sistemu. Jedna od odlika francuske obrazovne tradicije je i činjenica da u Francuskoj studira veliki broj studenata iz celog sveta. Naime, još od srednjeg veka i osnivanja Sorbone, jednog od najstarijih i najpoznatijih evropskih univerziteta, studentima iz drugih zemalja su širom otvorena vrata da u Francuskoj pohadjaju studije, naročito u oblastima teologije, medicine i prava.  

O statusu Francuske, kao zemlje kvalitetnog obrazovanja, dovoljno govori i činjenica da iz SAD-a, dakle zemlje koja ima odlične i širom sveta poznate univerzitete, sve više studenata dolaze na studije u Francusku zbog mnogih prednosti koje imaju na studijama.


Kako se upisati na studije u Francuskoj?  


Fakulteti u Francukoj prilagođavaju svoju nastavu normama mreže ECTS (European Credit Transfer System – odnosno evropski sistem prenosivih bodova), koja studentima omogućava priznavanje semestara i ispita koje su pohađali u jednoj ili više partnerskih obrazovnih ustanova. Broj nastavnih oblasti koje se odvijaju isključivo na engleskom jeziku u stalnom je porastu, što doprinosi konstantnom porastu broja stranih studenata, koji svoje studije započinju ili završavaju na nekim od francuskih univerziteta.

Studiranje u Francuskoj obuhvata sve nivoe i oblasti studija, raspoređene u preko 400 institucija, nakon čijeg završetka se stiče diploma priznata svuda u svetu.

Da bi konkurisao za upis na osnovne studije u Francuskoj, kandidat mora da poseduje:

1) veoma dobro znanje francuskog jezika koje dokazuje polaganjem ispita iz francuskog jezika u organizaciji Odeljenja za kulturnu saradnju i delatnost Francuske Ambasade u Srbiji, svake godine u februaru mesecu;
2) diplomu o završenoj maturi u srednjoj školi u Srbiji;
3) indeks fakulteta u matičnoj zemlji (uporedno studiranje); 4) odgovarajuće formulare za upis koji su dostupni na sajtu francuskog Ministarstva obrazovanja u decembru tekuće godine i koji se predaju najkasnije do 31. januara naredne godine Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske u Srbiji.


Kandidat koji konkuriše za master studije u Francuskoj mora da ispuni sledeće uslove:

1) položen ispit iz francuskog jezika u organizaciji Odeljenja za kulturnu saradnju i delatnost Francuske Ambasade u Srbiji;
2) pismeni kontakt sa odabranim fakultetom u Francuskoj i potvrdan odgovor fakulteta sa svim uputstvima u vezi sa upisom; i
3) odgovarajuće formulare koji obuhvataju: pismo motivacije na francuskom jeziku; curriculum vitae (CV) na francuskom jeziku; overeni prevod poslednje stečene diploma; overeni prevod svih položenih ispita u Srbiji; izvod iz matične knjige rođenih preveden na francuski jezik.


Prijavu za upis na neki od francuskih univerziteta trebalo bi izvršiti u periodu od 15. novembra do 15. januara, za one programe koji počinju u septembru, dok je krajnji rok za podnošenje formulara servisu Ambasade Francuske 1. februar tekuće godine. Ipak, sigurnosti radi, trebalo bi proveriti ove datume i rokove na internet stranicama onog fakulteta na koji se vrši upis.

Do kraja juna student bi trebalo da zna da li je primljen na neki od univerziteta za koji je aplicirao. Nakon što fakultet prihvati studenta, šalje mu formulare i upisne listove koji će mu biti potrebni za dobijanje studentske vize i sticanje statusa studenta. Ukoliko nijedan univerzitet u Francuskoj ne pošalje pozitivan odgovor (za slučaj prijave na više fakulteta), student do 10. jula može da zamoli predstavnike Ambasade Francuske u Beogradu da ponovno uzmu u obzir odbijeni zahtev za upis, a odgovor se može očekivati najkasnije do 15. septembra.

U okviru Medijateke Francuskog instituta u Beogradu, otvoren je Informativni centar Campus France za sve koji žele da nastave svoje visoko obrazovanje u Francuskoj. Informativni centar pruža neophodne informacije u vezi sa: visokim školstvom u Francuskoj, francusko-srpskim diplomama u Srbiji, upisnim procedurama, studentskim životom u Francuskoj i mogućnostima za smeštaj, finansiranjem studija i stipendijama koje dodeljuju razne ustanove, mogućnostima za stažiranje ili zaposlenje u Francuskoj i sl.

Svi zainteresovani mogu da zakažu sastanak sa nadležnima u informativnom centru, gde će dobiti sve neophodne informacije u vezi sa svojim studijskim planovima.

Za dodatne informacije, obratite se nadležnima putem i-mejla: sandra.elezovic@institutfrancais.rs ili na telefon 011/302 36 57.


Finansiranje studija


Ukoliko postanete student u Francuskoj na period duži od 3 meseca, trebalo bi da izvadite međunarodnu studentsku karticu (ISIC Card), čijim posedovanjem možete ostvariti veliki broj studentskih popusta i olakšica prilikom putovanja, kupovine, turističkih obilazaka i sl.

U cilju blagovremenog obezbeđenja mesta za stanovanje potrebno je da potragu za smeštajem počnete 3 meseca pre dolaska u Francusku. Studentski domovi su izuzetno popularni i među stranim studenima jer nude udoban smeštaj po izuzetno povoljnim cenama. Strani studenti koji imaju stipendije francuske Vlade imaju prioritet u dobijanju smeštaja u domu.

Pojedina mesta za smeštaj studenata možete pronaći na sledećim sajtovima: www.campus-habitat.com, www.estudines.fr, www.adele.org


Stipendije za studiranje u Francuskoj


O mogućnostima stipendiranja predlažemo da se informišete na sajtovima konkretnih fakulteta koji vas interesuju, kao i na  sajtu Francuskog instituta u Beogradu, na kome možete pronaći detaljan opis svih mogućih stipendija kada je u pitanju studiranje stranih studenata na Francuskom Univerzitetu www.institutfrancais.rs, ili kontaktiranjem Francuske Ambasade u Beogradu.

Za stipendije koje dodeljuje Ambasada Francuske u Beogradu mogu da konkurišu:

1) kandidati koji imaju srpsko državljanstvo;
2) kandidati koji planiraju da u Francuskoj upišu master II studije  ili doktorat, a samo izuzetno i kandidati koji upisuju akademske studije na određene smerove pri Visokim školama ili Institutima za političke
3) kandidati koji su završili 4. ili 5. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna tekuće godine
4) kandidati koji imaju manje od 30 godina za nivo master II, odnosno manje od 35 godina za doktorske studije.

Predlažemo Vam da konsultujete sajt Campus France u Srbiji www.srbija.campusfrance.org i da zakažete sastanak za razgovor u Francuskom kulturnom centru, u odeljenju Campus France. Kontakt i-mejl putem koga zakazujete sastanak sa nadležnima u Francuskom kulturnom centru: sandra.elezovic@institutfrancais.rs. 

Rad sa strankama utorkom i četvrtkom od 13h do 16h i subotom od 10h do 12h, uz prethodno zakazivanje.

Za stupanje u kontakt sa bivšim stipendistima Vlade Francuske i za dobijanje njihovih saveta kontaktirajte Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF) www.adef.rs - adef_serbie@yahoo.fr (Nikola Dragojlović, predsednik)Dobijanje studentske vize


Studenti koji upišu neki od fakulteta u Francuskoj dobijaju vizu za studiranje koja istovremeno važi i kao dozvola boravka (VLS-TS). Ova nova viza dodeljuje se svim stranim studentima (osim alžirskim doseljenicima) koji žele da nastave svoje studije na jednoj od ustanova francuskog visokog školstva.

Uobičajeno trajanje ove vize je godinu dana.   Paralelno sa izdavanjem vize, konzulat dostavlja jedan obrazac sa ciljem traženja potvrde od Francuske Kancelarije za Imigraciju i Integraciju (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, OFII) kao i kratku obrazlažuću belešku.

Odmah nakon dolaska u Francusku, treba poslati Francuskoj Kancelariji za Imigraciju i Integraciju preporučeno pismo sa potvrdom prijema i sledećim dokumentima:

1) obrazac traženja potvrde OFII-ju dostavljen i overen od strane nadležnih organa nakon izdavanja vize, i
2) kopiju onih stranica u  pasošu na kojima se nalaze lični podaci i pečat kao potvrda ulaska u Francusku.

 Nakon prijema ovih dokumenata, teritorijalna uprava OFII-ja šalje običnim pismom potvrdu o prijemu obrasca na adresu naznačenu od strane potražioca ili pozvanog, u zavisnosti od slučaja, i upućuje na jedan medicinski pregled ukoliko nije obavljen u zemlji iz koje osoba dolazi,ili nakon samog ulaska u Francusku.


Fakulteti i Univerziteti u Francuskoj


Francuska ima mnogo obrazovnih ustanova rasprostranjenih po čitavoj zemlji. Najbolje univerziteti nalaze se u Parizu, ali svakako izbor nije ograničen samo na ovu oblast. Studenti imaju široki izbor univerziteta i bez obzira na oblast studija koju izaberu, mogu pronaći prikladan univerzitet širom Francuske.

U izboru stotinu najboljih univerziteta na svetu, uvrštena su tri francuska univerziteta. To su: University of Paris Sud, University of Strasbourg i Ecole Normale Superieure Paris.

University of Paris Sud - je univerzitet sa najvećim kampusom u zemlji, rasprostranjen u pet različitih oblasti grada. Specijalizovan je za društvene i prirodne nauke u okviru kojih postoje studije iz prava, ekonomije, farmakologije, medicine i sporta. Postoje i tri tehnološka instituta i jedna inženjerska škola. Univerzitet ima oko 30.000 studenata. Oko 4.800 studenata dolazi iz 132 različite zemlje sveta. Zaposleno je oko 1.800 profesora.

Listu programa za međunarodne studije možete pogledati  --->> OVDE


University of Strasbourg – nastao je 2009. godine kao spoj tri univerziteta. Predstavlja najveću obrazovnu ustanovu u Francuskoj sa preko 40.000 studenata, od kojih je 20% iz inostranstva. Studentima su na raspolaganju mnogobrojni kursevi iz gotovo svih naučnih i akademskih oblasti.

Listu ponuđenih akademskih programa možete pogledati --->> OVDE


Ecole Normale Superieure Paris - univerzitet poznat po svom istraživačkom radu i primenjenim studijama, sa preko 14 akademskih odeljenja koji izdaju diplome nakon odbranjenih master i doktorskih radova. Studenti koji završe ovaj fakultet lako se zapošljavaju uglavnom u oblastima obrazovanja, žurnalistike i istraživanja.


Listu studijskih programa možete pogledati ovde: Osnovne studije

Postdiplomske studije:  master i doktorske

Informacije o uslovima upisa na fakultete, 
studiranju,  životu i stipendijama u državama Evrope 
STUDIRANJE U AUSTRIJISTUDIRANJE U NEMAČKOJ


STUDIRANJE U ITALIJISTUDIRANJE U FRANCUSKOJ


STUDIRANJE U ČEŠKOJSTUDIRANJE U ENGLESKOJ
Ознаке:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

© Copyright 2014 | "EVROPA NA DLANU" | Informacione uslužne delatnosti |. Theme images by sndr. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget